Laatste nieuws

Laatste maanden om registratierechten mee te nemen!

26 okt 2023

De meeneembaarheid van de registratierechten gaat zijn laatste maanden in. Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt ze definitief. Tot dan kunnen kopers genieten van een keuze tussen het 3%-tarief zonder de meeneembaarheid of het oude 6%-tarief met de meeneembaarheid. Ook de omvang van de rechtenvermindering verschilt. Belangrijk om te weten: om nog van dit keuzerecht te kunnen genieten moet de authentieke akte in 2023 verleden worden. Als de meeneembaarheid interessanter is voor de koper wordt het zaak voor de notaris om de deadline van 1 januari 2024 te halen. Hieronder frissen we het keuzeregime nog eens voor je op.


Het keuzeregime nog eens kort opgefrist

Tot en met 31 december 2023 kunnen ‘doorstromers’ kiezen tussen:

  • Het 3%-tarief zonder meeneembaarheid, met een rechtenvermindering van €2.800
  • Het oude 6%-tarief met meeneembaarheid en een rechtenvermindering van €5.600

Vanaf 1 januari 2024 zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het zuiver het 3%-tarief. Het keuzeregime geldt evenzeer voor wie een enige gezinswoning aankoopt en die ingrijpend energetisch renoveert of sloopt/heropbouwt. Tot en met 31/12/2023 kan de koper in dat scenario kiezen tussen:

  • het 1%-tarief zonder meeneembaarheid, met een rechtenvermindering van €960
  • het oude 5%-tarief met meeneembaarheid en een rechtenvermindering van €4.800

Uiteraard geldt bij elk van deze tarieven en voordelen dat ze slechts toegepast kunnen worden indien aan de voorwaarden is voldaan. Een gedetailleerde toelichting bij alle voorwaarden vind je terug in onze specifieke syllabus over het Vlaams verkooprecht. Belangrijk om nog te weten: de meeneembaarheid bedraagt vandaag maximaal €14.500. Door de hoge inflatie steeg dat bedrag begin dit jaar nog met €1.500.


Zorgvuldig berekenen

De precieze berekening van welk scenario het meest interessant is, hangt heel erg af van de concrete situaties van de koper(s). Noteer dat elke individuele koper naargelang de eigen precieze omstandigheden een eigen keuze kan maken. Het is ten stelligste aangeraden dat de kopers zich hierbij laten bijstaan door hun notaris. Dat is overigens de reden waarom VLABEL de keuze in de authentieke akte pas als definitief beschouwt. Voor de authentieke akte kunnen de kopers nog ‘van gedacht veranderen’. De authentieke akte is dus doorslaggevend, zowel voor de definitieve keuze van de koper(s) als voor het behalen van de deadline van 1 januari 2024.


Bron: CIB


Laatste maanden om registratierechten mee te nemen!


Terug naar overzicht