Laatste nieuws

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

12 okt 2022

Ben je van plan om binnenkort je woning te verkopen? Vergeet dan niet te denken aan het asbestattest. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van voor 2001.

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest is een verkorte neerslag van een asbestinventaris die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Indien er geen asbestinventaris aanwezig is, dan zal er eerst nog een asbestdeskundige ter plaatse moeten komen om een asbestinventaris op te maken. Die zal daarbij in hoofdzaak gebruik maken van meetapparatuur en visuele observaties. Het asbestattest zal dus geen melding maken van ingesloten asbesthoudende materialen. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

Wanneer is het asbestattest verplicht?

Wie binnenkort dus zijn eigendom (gebouwd voor 2001) wil verkopen, zal over een asbestattest dienen te beschikken. Het attest moet aanwezig zijn voor alle verkopen vanaf 23 november 2022. Met verkopen wordt bedoeld:

  • Alle verkoopovereenkomsten die ondertekend zijn vanaf 23 november 2022. Dit geldt ook voor de wederzijdse verkoopbeloften die in de praktijk vaak voorkomen;
  • Is er geen verkoopovereenkomst, maar meteen een verkoopakte? Dan geldt de verplichting voor de verkoopakten die verleden zijn vanaf 23 november 2022;
  • De verplichting geldt ook voor de schenking van een woning, maar niet voor woningen die via een erfenis overgaan.

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke toegankelijke constructie (een woning maar ook een bedrijfsgebouw, kantoorgebouw of enig ander type gebouw) dat gebouwd is voor 2001 (risicobouwjaar) en waarvan de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is.

Het bepalen van het correcte bouwjaar van een pand begint met het nakijken van het referentiebouwjaar vermeld op de kadastrale legger. Deze legger primeert op alle andere informatiebronnen. Tegen 1 januari 2032 moet elke eigenaar van een constructie gebouwd voor 2001 over een geldig asbestattest beschikken. Appartement Betreft het een appartement of een kavel binnen een gebouw in mede-eigendom, dan moeten er twee asbestattesten voorgelegd worden: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel. Voor de gemeenschappelijke delen gelden de verplichting en de navenante informatieplicht evenwel pas vanaf 1/01/2025. Tot dan volstaat de aanwezigheid van een asbestattest voor het private deel bij overdracht. Vanaf 2025 zal je zowel het attest voor het appartement zelf als het attest voor het gebouw aan een koper moeten overhandigen en breiden dus ook de vermeldingen in de onderhandse verkoopovereenkomst uit.

Wat bij verhuur?

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist Koopt een investeerder een woning om die vervolgens op de huurmarkt aan te bieden, moet die het n.a.v. de aankoop ingewonnen asbestattest aan (kandidaat-)huurders overhandigen.

Geldigheidsduur

Een asbestattest is maar beperkt geldig in de tijd. De standaard geldigheidsduur is 10 jaar.

Asbestdeskundigen

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest. De deskundige moet gecertificeerd zijn door een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest. Door OVAM wordt een lijst van de gecertificeerde deskundigen gepubliceerd.

Kostprijs

De deskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant.


Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022


Terug naar overzicht